info@yvonnevandenakker.nl

06-13409509

Plan een gratis koersgesprek

info@yvonnevandenakker.nl

06-13409509

Plan een gratis koersgesprek

Voice dialogue

door | jan 3, 2023

Waarschijnlijk ken je wel het fenomeen van de innerlijke dialoog. Verschillende kanten trekken aan je en jij moet uiteindelijk zelf beslissen welke kant in jou het meest te vertellen heeft.

Het gaat niet om het stellen van een diagnose of om te onderzoeken dat er iets mis is met je. Voice Dialogue richt op het ontdekken wie je bent, in al je veelzijdigheid. Je leert onbenutte talenten beter te gebruiken en je maakt jezelf los van versleten gewoontes en contraproductief gedrag. Ook voor relaties is Voice Dialogue een aanrader. Het geeft je inzicht in vastgeroeste patronen en helpt die patronen doorbreken. 

Verschillende ikken

Voice dialogue gaat uit van het gegeven dat ieder mens verschillende ikken in zichzelf herbergt, ook wel subpersonen genoemd. Al deze ikken hebben een eigen manier waarop ze naar de wereld kijken. Ze hebben eigen testen. Gevoelens, overtuigingen, levensmotto’s, en vertegenwoordigen daarmee verschillende kanten van ons. Sommigen van deze ikken zijn dominanter dan andere. Waar we denken dat we een volkomen bewuste beslissing hebben genomen heeft een van onze ikken op een onbewust niveau ons wellicht razendsnel de regie uit handen genomen.

Jij denkt wellicht dat jij het bent die je leven leidt en dat je keuzevrijheid hebt, maar eigenlijk word je geleefd door de ikken die in jou het hoogste woord voeren. Je ikken bepalen een groot deel van je gedrag en van hoe andere mensen je zien. 

Het doel van Voice Dialogue is om meer zicht te krijgen op onze innerlijke processen. De afzonderlijke subpersonen kunnen ons vaak haarfijn vertellen wat hun doel en functies zijn en waarom ze wel of niet hun stem laten horen. Dit inzicht geeft meer mogelijkheden om ons niet enkel te laten sturen door sterk ontwikkelde subpersonen, maar om zelf opnieuw en bewust de regie te nemen over de keuzes en beslissingen in ons leven. Het werken met subpersonen is passend bij mensen die de balans zoeken en meer regisseur willen zijn over hun eigen zijn, denken en doen.

Vaak hebben we het niet in de gaten dat we worden geleid door onze innerlijke stemmen. We hebben ons volledig geïdentificeerd met onze dominante ikken, de primaire subpersonen en presenteren ons ook zo naar de buitenwereld.

Hoe ontstaan subpersonen?

Iedereen ontwikkelt subpersonen om te overleven. Dit gebeurt al vroeg in je leven. Als kersverse ouders naar hun pasgeborene kijken, constateren ze vaak verrast en ontroert dat ‘ alles erop en eraan zit’. Het bezit alles om te groeien tot een volwassen persoon.

Ook jij bent zo op de wereld gekomen. Als klein kind, gevoelig, open van afhankelijk van anderen. We noemen deze kant van jou het kind in jou, ofwel je innerlijke kind. Als baby val je samen met dit innerlijke kind, je bent het. Later, als je opgegroeid bent, draag je dit innerlijke kind nog steeds in je. Zo kun je je, ook als je volwassen bent, plotseling weer heel klein voelen. Als baby draag je alles in je om uit te groeien tot de persoon die je bent, zowel fysiek als que persoonlijkheid. Het innerlijke kind bezit jouw psychische vingerafdruk. Net als een echte vingerafdruk lijkt hij op die van anderen, maar is toch voor iedereen uniek. Je hebt als baby alles in huis wat jou onmiskenbaar jou maakt. Het is wezenlijk wie je bent; je essentie.

Al je mogelijkheden zijn in potentie aanwezig, maar of je die mogelijkheden ook tot bloei komen, hangt af van je ontwikkeling. Sommige kanten in jou worden door je omgeving gestimuleerd of gewaardeerd. Andere kanten kunnen rekenen op afkeuring of worden gewoonweg niet gezien. Als baby en kind ben je heel gevoelig voor de reactie uit je omgeving. Je bent afhankelijk. Daarom moet je iets doen om te zorgen dat je je kunt handhaven en niet voortdurend wordt gekwetst. Zo is het als innerlijke kind niet handig om een presentatie te houden of een sollicitatiegesprek te voeren. Het oordeel van de ander is positiever als je kracht uitstraalt en positief bent. Het is voor je welzijn beter als je innerlijke kind niet zichtbaar is. Alle kinderen ontwikkelen dan ook manieren om pijn te voorkomen. Je ontdekt als heel jong hoe je invloed kunt uitoefenen op je omgeving. Als baby merk je al welk gedrag een positief effect heeft. 

Sommige ikken worden primair

Je leert de wereld tegemoet te treden met die kanten van jezelf die er het beste voor zorgen dat je krijgt wat je nodig hebt. Dat zijn je primaire ikken. Je ontwikkelt er een uitgebreide verzameling van. Ze zijn je persoonlijke bodyguards. Ze staan als een muur tussen je innerlijke kind en de buitenwereld. Je primaire ikken zijn van het allergrootste belang voor je overleving. Allemaal helpen ze voorkomen dat je pijn oploopt. Ook als jij allang volwassen bent blijven ze je beschermen. Ze zien het als hun taak om te letten op mogelijke gevaren die jouw innerlijke kind bedreigen. Ze grijpen in zodra ze zich zorgen maken over wat in hun ogen belangrijk is; dat het werk niet afkomt, dat de sfeer niet harmonieus is of dat er geen vergissingen gemaakt worden. Want daarmee komt je innerlijke kind in gevaar.

Sommige ikken worden verstoten

Je primaire ikken zijn je bodyguards om je te helpen overleven in de jungle van het dagelijkse bestaan. Het lijkt misschien alsof je hen bent. De keerzijde van dit proces is dat je deels verwijderd bent geraakt van je oorspronkelijke psychische vingerafdruk. Want wat is er met de andere ikken gebeurt? Hoe komt het dat bepaalde kanten op de achterste banken in de bus belanden of zelfs worden verbannen naar de kofferbak? Zoals gezegd, je ontdekt al jong welk gedrag leidt tot een onaangenaam gevoel; pijn. 

Al komen sommige passagiers zelden aan het stuur, het betekent niet da ze zich niet meer in de bus bevinden. Je weet alleen niet meer van hun bestaan. Voor de busreizigers is het niet leuk als de chauffeur doet alsof ze niet bestaan en zijn rijgedrag alleen op anderen afstemt. Wat zou doen als je steeds wordt genegeerd? Je kunt je indenken dat die levensgenieter toch probeert op een of andere manier de aandacht te trekken. Wellicht op een onverwacht moment als de chauffeur even niet oplet. Het kan zijn dat de levensgenieter je laat dagdromen dat je de lotto wint en dan altijd kan doen waar je zin in hebt of juist in het weekend migraine heeft omdat de levensgenieter te weinig aan zijn trekken komt.

Je verdringt niet alleen de kanten die je veroordeelt zoals agressie, egoïsme of arrogantie. Ook kwaliteiten die je best graag zou willen bezitten, kunnen worden verbannen. Zoals creativiteit, het vermogen om te improviseren of juist om daadkrachtig op te treden.

Geen contact hebben met je verstoten kanten is alsof je door het leven loopt op 1 been terwijl je er twee tot je beschikking hebt. Je redt je er vast mee. Je bent er tenslotte aan gewend. Maar het blijft behelpen. want hoewel het vroeger functioneel was om die kanten te verstoten, kan het je later in je leven lelijk opbreken. Hoe zou het zijn als je ook je andere been leert gebruiken? Ofwel;  hoe zou het zijn als je gebruik leert te maken van de kwaliteit van de verstoten ikken?